Om Statens historiska museer

Statens historiska museer (SHM) är en central museimyndighet som består av Arkeologerna, Hallwylska huset, Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum. Myndigheten förvaltar kulturarv och ger perspektiv på tillvaron för att stärka en demokratisk samhällsutveckling.

Läs mer om myndigheten på http://shm.se

Läs mer om Arkeologerna på http://arkeologerna.com

Läs mer om Hallwylska museet på http://hallwylskamuseet.se

Läs mer om Historiska museet på http://historiska.se

Läs mer om Kungl. Myntkabinettet på http://www.myntkabinettet.se

Läs mer om Livrustkammaren på http://livrustkammaren.se

Läs mer om Skoklosters slott på http://skoklostersslott.se

Läs mer om Tumba Bruksmuseum på http://www.tumbabruksmuseum.se