at Upsalum - människor och landskapande

Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala

Av Lena Beronius Jörpeland (red.), Hans Göthberg (red.), Anton Seiler (red.), Jonas Wikborg (red.)

Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering

Av Mats Anglert (red.), Stefan Larsson (red.)

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv

1100 BC till 1100 AD - kontinuitet och förändring

Av Magnus Artursson (red.), Anders Kaliff (red.), Fredrik Larsson (red.)

Den nya köpingen

Perspektiv på Nyköpings äldsta historia

Av Peter Carelli (red.)

We call them Vikings

Av Gunnar Andersson (red.)

151 kr

Kalmar mellan dröm och verklighet

Konstruktionen av den tidigmoderna staden

Av Göran Tagesson (red.), Peter Carelli (red.)

Gödåker

Ett romartida centrum i Uppland

Av Kent Andersson

Ett museum måste irritera

Fyra röster om Historiska museet

Av Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik Nordström, Fredrik Svanberg

248 kr

Kvinnan från Barum - från äldre stenåldern

En forskningshistorik samt därtill några ställningstaganden och tillrättalägganden, kritiska anmärkningar och slutsatser

Av Björn Wallebom