Arkeologi i Östergötland 2021

Guldglans i mjödhallen

80 kr

Nordisk Numismatisk Årsskrift Ny serie, 2

Nordic Numismatic Journal

Av Cecilia von Heijne (red.), Florent Audy (red.), Marek Jankowiak (red.)

Arkeologi i Östergötland 2020

Morgonrodnad i vikingabygd

Den outställda sexualiteten

Liten praktika för museers förändringsarbete

Av Pia Laskar

Gravfältet på gränsen

Av Caroline Arcini, Annika Helander

Myntfynd från Gästrikland och Hälsingland

Landskapsinventeringen 14.

Av Monica Golabiewski Lannby

at Upsalum - människor och landskapande

Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala

Av Lena Beronius Jörpeland (red.), Hans Göthberg (red.), Anton Seiler (red.), Jonas Wikborg (red.)

Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering

Av Mats Anglert (red.), Stefan Larsson (red.)

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv

1100 BC till 1100 AD - kontinuitet och förändring

Av Magnus Artursson (red.), Anders Kaliff (red.), Fredrik Larsson (red.)