Arkeologi i Östergötland 2020

Morgonrodnad i vikingabygd

Den outställda sexualiteten

Liten praktika för museers förändringsarbete

By Pia Laskar

Gravfältet på gränsen

By Caroline Arcini, Annika Helander

at Upsalum - människor och landskapande

Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala

By Lena Beronius Jörpeland (red.), Hans Göthberg (red.), Anton Seiler (red.), Jonas Wikborg (red.)

Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering

By Mats Anglert (red.), Stefan Larsson (red.)

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv

1100 BC till 1100 AD - kontinuitet och förändring

By Magnus Artursson (red.), Anders Kaliff (red.), Fredrik Larsson (red.)

Den nya köpingen

Perspektiv på Nyköpings äldsta historia

By Peter Carelli (red.)

We call them Vikings

By Gunnar Andersson (red.)

SEK 151

Kalmar mellan dröm och verklighet

Konstruktionen av den tidigmoderna staden

By Göran Tagesson (red.), Peter Carelli (red.)