Arkeologerna

Nya rön från norr, syd, väst och öst

By Carina Bramstång Plura (red.), Ann-Mari Hållans Stenholm (red.), Karin Lindeblad (red.), Ester Nannmark (red.), Magnus Stibéus (red.)

 Arkeologerna
Soft cover: 63 pages
Published: 2023
Language: swe
SEK 80
Varje år utför vi, Arkeologerna, flera hundra utgrävningar av varierande storlek. I skriften som du håller i din hand har vi samlat exempel från några intresseväckande undersökningar som utförts under de senaste åren runt om i Sverige. Här kan du läsa om hundratals ornerade figuriner funna på en 8000 år gammal boplats, ett 3000 år gammalt fingeravtryck och ett nyligen undersökt vikingatida bygdegravfält eller vraken efter två medeltida handels- och lastfartyg, så kallade koggar, med mera.
Vi ingår i myndigheten Statens historiska museer och är drygt hundra erfarna arkeologer och specialister av olika slag.
Vårt fokus är arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad. Genom att verka i hela landet får vi ett helhetsperspektiv på den historiska utvecklingen och våra resultat vill vi sprida. Följ med in i uppdragsarkeologins spännande forskningsvärld och läs om allt ifrån en nyligen undersökt kåtatomt i norr till stenålderns palissader i söder!