Myntningen i Sverige 995-1995

Den moderna mynthistorien

Nya metaller

Av Martin Wettmark

Sedlarnas århundrade

Mynt och pappersmynt från 1724 till 1818

Av Tuukka Talvio

30 kr

Makt, mark och penningar

Av Monica Golabiewski Lannby

Myntfynd och den vikingatida silverhandeln

Av Christoph Kilger

30 kr

Från Olof till Anund

Ur sigtunamyntningens histona

Av Brita Malmer

30 kr