Myntningen i Sverige 995-1995

Den moderna mynthistorien

Nya metaller

By Martin Wettmark

Sedlarnas århundrade

Mynt och pappersmynt från 1724 till 1818

By Tuukka Talvio

SEK 30

Unionstiden och internationaliseringen

By Frédéric Elfver och Anders

Makt, mark och penningar

By Monica Golabiewski Lannby

Myntfynd och den vikingatida silverhandeln

By Christoph Kilger

SEK 30

Från Olof till Anund

Ur sigtunamyntningens histona

By Brita Malmer

SEK 30

Skånelands mynthistoria

By Ulla W. Silvegren