The National Historical Museum, Stockholm. Studies

Gödåker

Ett romartida centrum i Uppland

Av Kent Andersson

Kvinnan från Barum - från äldre stenåldern

En forskningshistorik samt därtill några ställningstaganden och tillrättalägganden, kritiska anmärkningar och slutsatser

Av Björn Wallebom

Människosamlarna

Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige 1850-1950

Av Fredrik Svanberg

Ett museum måste irritera

Fyra röster om Historiska museet

Av Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik Nordström, Fredrik Svanberg

Viking swords

Swords and social aspects of Weaponry in viking age societies

Av Fedir Androshchuk

289 kr

Birka nu

Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården

Av Charlotte Hedenstierna-Jonson (red.)

The museum beyond the nation

Av Johan Hegardt (red.)

Histories of archaeological practices

Reflections on methods, strategies and social organisation in past fieldwork

Av Ola Wolfhechel Jensen (red.)

Forskning vid museer

Av Fredrik Svanberg (red.)

Modernitetens materialitet

Arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväxt

Av Anna Lihammer (red.), Jonas M Nordin (red.)

Fokus Vreta Kloster

17 nya rön om Sveriges äldsta kloster

Av Göran Tagesson (red.), Elisabet Regner (red.), Birgitta Alinder (red.), Lars Ladell (red.)

From Ephesos till Dalecarlia

Reflections on body, space and time in medieval and early modern Europe

Av Elisabet Regner (red.), Cecilia von Heijne (red.), Laila Kitzler Åhfeldt (red.), Anna Kjellström (red.)