The National Historical Museum, Stockholm. Studies

Gödåker

Ett romartida centrum i Uppland

By Kent Andersson

Kvinnan från Barum - från äldre stenåldern

En forskningshistorik samt därtill några ställningstaganden och tillrättalägganden, kritiska anmärkningar och slutsatser

By Björn Wallebom

Människosamlarna

Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige 1850-1950

By Fredrik Svanberg

Ett museum måste irritera

Fyra röster om Historiska museet

By Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik Nordström, Fredrik Svanberg

Viking swords

Swords and social aspects of Weaponry in viking age societies

By Fedir Androshchuk

SEK 289

Birka nu

Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården

By Charlotte Hedenstierna-Jonson (red.)

The museum beyond the nation

By Johan Hegardt (red.)

Histories of archaeological practices

Reflections on methods, strategies and social organisation in past fieldwork

By Ola Wolfhechel Jensen (red.)

Forskning vid museer

By Fredrik Svanberg (red.)

Modernitetens materialitet

Arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväxt

By Anna Lihammer (red.), Jonas M Nordin (red.)

Fokus Vreta Kloster

17 nya rön om Sveriges äldsta kloster

By Göran Tagesson (red.), Elisabet Regner (red.), Birgitta Alinder (red.), Lars Ladell (red.)

From Ephesos till Dalecarlia

Reflections on body, space and time in medieval and early modern Europe

By Elisabet Regner (red.), Cecilia von Heijne (red.), Laila Kitzler Åhfeldt (red.), Anna Kjellström (red.)