at Upsalum - människor och landskapande

Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala

By Lena Beronius Jörpeland (red.), Hans Göthberg (red.), Anton Seiler (red.), Jonas Wikborg (red.)

at Upsalum - människor och landskapande
ISBN: 9789198390131
Hard cover: 496 pages
Published: 2018
Language: swe
SEK 298
Under åren 2012-2017 pågick det mest omfattande arkeologiska projektet som någonsin utförts i Gamla Uppsala. I sin samtid var platsen vida känd långt utanför Upplands gränser, at Upsalum står på två runstenar i Skåne. Utgrävningsområdet låg ett par hundra meter öster om kungshögarna. Både gårdsmiljöer, delar av ett gravfält och ett tidigare helt okänt stolpmonument blev föremål för undersökningen. I denna publikation presenteras de vetenskapliga resultaten i 19 artiklar och fyra synteser.

Dessa är grupperade enligt projektets teman; Gårdarna, Näringarna, Ritualerna, Stolpmonumentet och Vidare perspektiv. Artiklarna utgår från det arkeologiskt framgrävda och analyserade materialet från östra delen av Gamla Uppsala, men utblickar görs också i stor utsträckning till centralplatsen som helhet, dess omland, regionen och delar av övriga Skandinavien. De kronologiska perioder som behandlas är främst järnålder och medeltid.

I och med publiceringen av detta projekt har forskningen kring Gamla Uppsala tagit ett betydande steg framåt. Det arkeologiska källmaterialet och artiklarnas innehåll kommer förhoppningsvis fungera som underlag och inspiration för forskningsinsatser under många år framöver.

Bokens författare är de arkeologer, arkeobotaniker, arkeometallurger och osteologer som alltsedan fältarbetet har ingått i projektgruppen samt deltagit i analys- och tolkningsarbetet. Stolpmonumentet, som rönte stor uppmärksamhet när det upptäcktes, behandlas även ur ett religionshistoriskt perspektiv.

Det uppdragsarkeologiska projektet har bedrivits som ett samarbete mellan tre institutioner; Arkeologerna vid Statens historiska museer, Upplandsmuseet och Societas Archaeologica Upsaliensis. Det initierades av Trafikverkets utbyggnad av järnvägen - Ostkustbanan - genom Gamla Uppsala.