Kalmar mellan dröm och verklighet

Konstruktionen av den tidigmoderna staden

By Göran Tagesson (red.), Peter Carelli (red.)

Kalmar mellan dröm och verklighet
ISBN: 9789185333738
Hard cover: 410 pages
Published: 2016
Language: swe
SEK 199
År 1640 beslutade riksrådet och den svenska kronan att flytta den viktiga hamn- och befästningsstaden Kalmar från slottets omedelbara närhet. En idealstad skulle istället uppstå på Kvarnholmen. Historien om unga stormaktens nya stad gör sig påtagligt påmind i stadsrummet än idag. Men vår kunskap om lämningarna under mark, rester efter byggnader, kulturlager och föremål, det underjordiska arkivet, har fram till nu ännu inte uppmärksammats tillräckligt.

Det här är boken om stadsetableringen på Kvarnholmen under stormaktstiden, och livet där under de följande århundradena, som tillkommit efter de senaste årens omfattande utgrävningar i Kalmar.

Med rikt illustrerade texter presenterar arkeologer, historiker och naturvetenskapliga experter unikt och icke tidigare publicerat material från undersökningar som gjorts bl.a. i tidigmoderna kvarter, gravar i domkyrkan samt delar av stadens befästningsverk.

Resultatet har blivit en lättillgänglig och påkostad bok utgiven av Arkeologerna, landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus.

Ett oumbärligt standardverk för den som har kopplingar till Kalmar och är intresserad av dess historia.