Om Statens historiska museer

Statens historiska museer (SHMM) är en central museimyndighet som består av Historiska museet, Arkeologerna och Kungl. myntkabinettet med Tumba bruksmuseum. Myndigheten förvaltar kulturarv och ger perspektiv på tillvaron för att stärka en demokratisk samhällsutveckling.

Läs mer om myndigheten på http://shmm.se

Läs mer om Historiska museet på http://historiska.se

Läs mer om Kungl. Myntkabinettet och Tumba bruksmuseum på http://www.myntkabinettet.se

Läs mer om Arkeologerna på http://arkeologerna.com