Den nya köpingen

Perspektiv på Nyköpings äldsta historia

Av Peter Carelli (red.)

We call them Vikings

Av Gunnar Andersson (red.)

Kalmar mellan dröm och verklighet

Konstruktionen av den tidigmoderna staden

Av Göran Tagesson (red.), Peter Carelli (red.)

Gödåker

Ett romartida centrum i Uppland

Av Kent Andersson

Ett museum måste irritera

Fyra röster om Historiska museet

Av Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik Nordström, Fredrik Svanberg

248 kr

Kvinnan från Barum - från äldre stenåldern

En forskningshistorik samt därtill några ställningstaganden och tillrättalägganden, kritiska anmärkningar och slutsatser

Av Björn Wallebom

Människosamlarna

Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige 1850-1950

Av Fredrik Svanberg

Sverige i tiden

Historier om ett levande land

Av Lotta Fernstål (red.), Petter Hellström (red.), Magnus Minnbergh (red.), Fredrik Svanberg (red.)

Viking swords

Swords and social aspects of Weaponry in viking age societies

Av Fedir Androshchuk

289 kr