Den nya köpingen

Perspektiv på Nyköpings äldsta historia

By Peter Carelli (red.)

We call them Vikings

By Gunnar Andersson (red.)

Kalmar mellan dröm och verklighet

Konstruktionen av den tidigmoderna staden

By Göran Tagesson (red.), Peter Carelli (red.)

Gödåker

Ett romartida centrum i Uppland

By Kent Andersson

Ett museum måste irritera

Fyra röster om Historiska museet

By Malin Grundberg, Johan Hegardt, Patrik Nordström, Fredrik Svanberg

SEK 248

Kvinnan från Barum - från äldre stenåldern

En forskningshistorik samt därtill några ställningstaganden och tillrättalägganden, kritiska anmärkningar och slutsatser

By Björn Wallebom

SEK 207

Människosamlarna

Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige 1850-1950

By Fredrik Svanberg

Sverige i tiden

Historier om ett levande land

By Lotta Fernstål (red.), Petter Hellström (red.), Magnus Minnbergh (red.), Fredrik Svanberg (red.)

Viking swords

Swords and social aspects of Weaponry in viking age societies

By Fedir Androshchuk